View Sidebar

Program

Caféet är öppet dagligen kl 11-18 (förlängt öppethållande vid programkvällar, t.ex. Gullnässtigen).

Hela sommarprogrammet för 2018 kan laddas ner här (två filer)   fil-1  och fil-2.

Juli
01 Sö 11.00     Gudstjänst med nattvard Sänd mig!
03 Ti  18.00     Gullnässtigen
03 Ti  19.00     Sommartoner med kören Á lá Can
04 On 13-15     Stickcafé
04 On 18.30     Puls
07 Lö 11-13     ”Vi målar tillsammans”
07 Lö 12.00    Skattjakt för barnen
08 Sö 11.00     Gudstjänst Efterföljelse. 


10 Ti 18.00     Gullnässtigen
10 Ti 19.00     Sommartoner Tim Vinnicombe med gäst.
11 On 13-15     Stickcafé
11 On 18.30    Puls
12 To 19.30     Bibel & Lovsång
14 Lö 12.00     Skattjakt för barnen
14 Lö 18.00    Musikkväll med gäster. Kvällens gäst Anders och Mirjam Ahlström från Helsingborg
15 Sö 11.00     Gudstjänst Allt ljus på Jesus. Predikan Martin Svensson, sång Erik Sundin


17 Ti 18.00     Gullnässtigen
17 Ti 19.00     Sommartoner med Tom Bergerengen
18 On 13-15     Stickcafé
18 On 18.30     Puls
21 Lö 11-13     ”Vi målar tillsammans”
21 Lö 12.00    Skattjakt för barnen
22 Sö 11.00     Gudstjänst. Predikan och sång Alf Daniel Blomquist, Leksand


24 Ti 18.00     Gullnässtigen
24 Ti 19.00     Sommartoner
25 On 13-15     Stickcafé
25 On 18.30     Puls
26 To 19.30     Bibel & Lovsång
28 Lö 11-13     ”Vi målar tillsammans”
28 Lö 12.00    Skattjakt för barnen
29 Sö 11.00     Gudstjänst Att ta väl hand om. Predikan Martin Sundberg, sång Christer Johansson


31 Ti 18.00     Gullnässtigen
31 Ti 19.00     Sommartoner med Maria Andersson och Gammels Mats Dahlström

Augusti
01 On 11-13     Stickcafé
01 On 18.30      Puls
04 Lö 11-13     ”Vi målar tillsammans”
04 Lö 12.00    Skattjakt för barnen
04 Lö 18.00    OBS INSTÄLLT – (Musikkväll med gäster)
05 Sö 11.00     Gudstjänst med nattvard Gåvor av nåd. Predikan Martin Sundberg, sång Maria Andersson


07 Ti 18.00     Gullnässtigen
07 Ti 19.00    Sommartoner
08 On 13-15     Stickcafé
08 On 18.30    Puls
11 Lö 11-13     ”Vi målar tillsammans”
12 Sö 11.00     Gudstjänst. Tro och liv Predikan Thomas Magnusson, sång Elin Gårdestig


14 Ti 18.00     Gullnässtigen – final
14 Ti 19.00     Sommartoner ”Ge sången en chans” Ingrid Eriksson med vänner, Orsa
15 On 13-15     Stickcafé
15 On 18.15    Puls
19 Sö 11.00     Gudstjänst. Frihet Predikan Lars-Olov Råsmark, Svärdsjö