View Sidebar

Program

Sommarsäsongen 2018 

Gullnäsgårdens café öppnar för sommaren söndagen den 17 juni.

Caféet kommer att vara öppet dagligen kl 11-18 (förlängt öppethållande vid programkvällar, t.ex. Gullnässtigen).

Sommarprogrammet för 2018 kan laddas ner här (två filer)   fil-1  och fil-2.

Juni
17 Sö 11.00     Gudstjänst. Förlorad och funnen. Martin och Gabriella Sundberg
19 Ti 18.00     Gullnässtigen
19 Ti 19.00     Sommartoner med Johannes Elnefred
20 On 13-15     Stickcafé

22 Midsommarafton
14.00     Stången kläs färdigt
15.00     Stångresning, därefter Dans kring stången
Fika med midsommarbakelser

23 Lö 12.00     Skattjakt för barnen
24 Sö 11.00     Gudstjänst Att bereda väg för Jesus
26 Ti 18.00     Gullnässtigen
26 Ti 19.00    Sommartoner med Centrumkyrkans spelmän
27 On 13-15     Stickcafé
27 On 18.30    Puls
28 To 19.30     Bibel & Lovsång
30 Lö 11-13     ”Vi målar tillsammans”
30 Lö 12.00    Skattjakt för barnen

Juli
01 Sö 11.00     Gudstjänst med nattvard Sänd mig!
03 Ti  18.00     Gullnässtigen
03 Ti  19.00     Sommartoner med kören Á lá Can
04 On 13-15     Stickcafé
04 On 18.30     Puls
07 Lö 11-13     ”Vi målar tillsammans”
07 Lö 12.00    Skattjakt för barnen
08 Sö 11.00     Gudstjänst Efterföljelse
10 Ti 18.00     Gullnässtigen
10 Ti 19.00     Sommartoner Tim Vinnicombe med gäst.
11 On 13-15     Stickcafé
11 On 18.30    Puls
12 To 19.30     Bibel & Lovsång
14 Lö 12.00     Skattjakt för barnen
14 Lö 18.00    Musikkväll med gäster
15 Sö 11.00     Gudstjänst Allt ljus på Jesus
17 Ti 18.00     Gullnässtigen
17 Ti 19.00     Sommartoner med Tom Bergerengen
18 On 13-15     Stickcafé
18 On 18.30     Puls
21 Lö 11-13     ”Vi målar tillsammans”
21 Lö 12.00    Skattjakt för barnen
22 Sö 11.00     Gudstjänst. Alf Daniel Blomquist, Leksand
24 Ti 18.00     Gullnässtigen
24 Ti 19.00     Sommartoner
25 On 13-15     Stickcafé
25 On 18.30     Puls
26 To 19.30     Bibel & Lovsång
28 Lö 11-13     ”Vi målar tillsammans”
28 Lö 12.00    Skattjakt för barnen
29 Sö 11.00     Gudstjänst Att ta väl hand om
31 Ti 18.00     Gullnässtigen
31 Ti 19.00     Sommartoner. Maria Andersson, Gammels Mats Dahlström

Augusti
01 On 11-13     Stickcafé
01 On 18.30       Puls
04 Lö 11-13     ”Vi målar tillsammans”
04 Lö 12.00    Skattjakt för barnen
04 Lö 18.00    Musikkväll med gäster
05 Sö 11.00     Gudstjänst med nattvard Gåvor av nåd
07 Ti 18.00     Gullnässtigen
07 Ti 19.00    Sommartoner
08 On 13-15     Stickcafé
08 On 18.30    Puls
11 Lö 11-13     ”Vi målar tillsammans”
12 Sö 11.00     Gudstjänst. Tro och liv Thomas Magnusson
14 Ti 18.00     Gullnässtigen – final
14 Ti 19.00     Sommartoner ”Ge sången en chans” Ingrid Eriksson med vänner, Orsa
15 On 13-15     Stickcafé
15 On 18.15    Puls
19 Sö 11.00     Gudstjänst. Frihet Lars-Olov Råsmark