View Sidebar

Gårdsföreståndare Gullnäs 2019

Annons
GÅRDSFÖRESTÅNDARE till Gullnäsgården i Falun

GÅRDSFÖRESTÅNDARE till Gullnäsgården i Falun

Nybrokyrkans församling i Falun söker gårdsföreståndare, som tillsammans med husmor ska leda verksamheten för Gullnäsgården i sommar. För caféverksamheten anställs dessutom ett drygt tiotal ungdomar.

Församlingens verksamhet är under sommaren utflyttad till gården som ligger nära centrala Falun på en större naturtomt vid sjön Varpans strand. Veckoprogram inkluderar gudstjänster, nattvardsandakter, tipspromenader mm. Fotbollsplan, beachvolleyplan och boulebana ger möjligheter till fria aktiviteter. Caféet hålls öppet alla dagar under högsäsong. För övernattande gäster finns logimöjligheter i stugor och på campingplats. Gården har egen badplats och kanoter för uthyrning. Antalet besökare från främst närområdet är stort och caféet och badet uppfattas som lokala tillgångar.

Vi ser gården som ett viktigt redskap för att förverkliga visionen om att ge livsförvandlande Kristusmöten för oss, andra och världen. En viktig förutsättning för detta är de människor som möter besökare och grannar.  Vi önskar att gården ska vara en inbjudan för människor i alla åldrar. Inte minst barn och unga.

Arbetsuppgifterna för gårdsföreståndaren är inriktade på både praktisk tjänst och pastorala uppgifter i form av förkunnelse och mötesverksamhet.

Boende kan ske på gården.

Vårt behov gäller perioden mitten av juni till slutet av augusti, möjligen uppdelad i två arbetsperioder.

Arbetsuppgifter

Övergripande uppgifter

 • Utgör ledning för gården tillsammans med husmor
 • Verkar kontaktskapande med besökare och grannar
 • Leder och utvecklar aktiviteter på gården
 • Är ett stöd för anställda ungdomar

Samlingar

 • Deltar i gårdens samlingar genom predikan i gudstjänster (vilka planeras i samverkan med Gudstjänstgruppen)
 • Svarar för gudstjänstledning då främmande talare medverkar
 • Leder övriga samlingar med prioritet på ungdomsaktiviteter

Skötsel och drift

 • Har översyn över gårdens skick (inkl. gräsklippning) och svarar i samarbete med andra för att uppstädning sker
 • Bidrar med hantering av dagskassor
 • Utför transporttjänster i samband med exempelvis  inköp
 • Bistår vid behov med service i caféet, tvätthantering och städning
 • Har arbetsledande funktion vad avser inre och yttre skötsel med undantag av caféverksamheten
 • Svarar för bokningar och kanotuthyrning

Önskad profil

En god grund för tjänsten är:

 • Intresse och engagemang för att dela sin kristna tro
 • Förmåga att se medmänniskor och deras behov
 • Utåtriktad läggning och en positiv attityd till att smidigt hantera och lösa uppkomna problem
 • Stabil karaktär

Anställningsperioder
Det är önskvärt att tjänsten kan tillsättas i mitten av juni och upprätthållas till mitten/slutet av augusti. Detta kan i praktiken lösas genom två arbetsperioder med avlösning däremellan.

Boende kan ske på gården.

Kontakt
Skicka ditt svar till info@nybrokyrkan.se. Frågor kan du ställa till Karolina Svärdhagen karolina.svardhagen@gmail.com , Göran Lundin paul.g.lundin@gmail.com, (båda Gullnäskommittén) eller Christer Lundgren christer.lundgren@telia.com (församlingsstyrelsen).

Varmt välkommen med din/er ansökan senast den 1 mars, gärna tidigare, till info@nybrokyrkan.se