Senast föregående Evenemang

Gullnäsgården

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med temat Tro och liv. Medtag egen fikakorg, eftersom caféet är stängt för säsongen. Medverkande: Per Olof Svärdhagen, Gun-Britt Götberg m.fl. Varmt välkomna!

Gullnäsgården

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med temat Nådens gåvor. Servering köps i Gullnäscaféet. Stängningsdag för caféet. Medverkande: Teta Backlund, Håkan Nyberg m.fl. Varmt välkomna!

Gullnäsgården

Bibel och bön

Välkommen på en bibel- och bönesamling varje torsdag kl. 17.00 på Gullnäsgården!