Välkommen till en arbetsdag på Gullnäs!

Välkommen till en arbetsdag på Gullnäs!

Vi träffas lördag 21 maj kl. 09.00. Vi städar inne såväl som utomhus. Vi avslutar dagen med gemensam fika. Medtag gärna städutrustning att komplettera med, och ta med egen fikakorg.